Hur påverkas slamtömningen under vinter och tidig vår?

När det är snö ute måste du skotta och sanda ända fram till brunnen eller tanken. Lock och anslutningar måste vara framskottade och inte fastfrusna.

Tänk även på att vägen ska klara den tunga slambilen. Mivas slambilar är undantagna från tillfälliga begränsningar som sätts upp på vissa vägar vid t ex tjällossning. Om ni som väghållare av enskilda/privata vägar sätter en tillfällig begränsning för fordon med totalvikt på 3,5 ton och inte vill att slambilen ska trafikera vägen måste ni kontakta Miva och meddela detta. I annat fall kommer vi att trafikera vägen och utföra vårt jobb precis som vanligt.

Läs mer om praktiska regler inför slamtömning

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Vad ska jag tänka på när jag beställer slamtömning på vintern?
Läs svaret här