Hur påverkas min infiltration/markbädd av flytslammet efter deltömning?

Skiss av trekammarbrunn med t-rör

Det är en klar fördel att ett T-rör sitter monterat i din brunn oavsett vilken tömningsmetod vi använder. Det kan följa med en del slam direkt efter tömning, men de marklevande organismerna kan hantera den tillfälliga överproduktionen.

Ditt T-rör hindrar den största delen av flytslammet att gå vidare till den efterföljande reningen. Därför bör du kontrollera att din anläggning har ett T-rör. Finns inte T-rör så går det att eftermontera.

Driftinformation

Vanliga frågor

Vad innebär deltömning av slambrunn?
Läs svaret här