Hur ofta töms det bruna kärlet för matavfall?

Miva hämtar och tömmer normalt både kärlet för matavfall och kärlet för övrigt restavfall var fjortonde dag. Kärlen töms samtidigt med hjälp av så kallade tvåfacksbilar. Med sökfunktionen kan du se vilken dag vi tömmer ditt/dina sopkärl.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Jag får inte ställa sopkärlet på trottoaren längre, var ska jag då ställa det?
Läs svaret här