Hur ofta töms det bruna kärlet för matavfall?

Miva hämtar och tömmer normalt både kärlet för matavfall och kärlet för övrigt restavfall var fjortonde dag. Kärlen töms samtidigt med hjälp av så kallade tvåfacksbilar. Med sökfunktionen kan du se vilken dag vi tömmer ditt/dina sopkärl.

Vanliga frågor

Hur går vägningen av hushållssopor till?
Läs svaret här