Hur mycket kommer det kosta att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp efter höjningen 2022?

Exempel på hur mycket anslutning till vatten och spillvatten kan kosta. Tomtyteavgiften är ett pris per kvadratmeter.

Tomtyta kvm

2021

2022

800

127 500 kr

157 920 kr

1 000

127 500 kr

166 400 kr

1 500

127 500 kr

187 600 kr

2 000

127 500 kr

208 800 kr

Maxyta tomtyta 2 925

127 500 kr

248 000 kr

För att skillnaden inte ska bli alltför stor mellan fastigheter med liten respektive stor tomtstorlek finns det en begränsningsregel för tomtyteavgiften. Den får inte överstiga summan av de övriga avgifterna (servisavgift, förbindelsepunktsavgift och bostadsenhetsavgift).

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Vad kan regleras i vattenskyddsföreskrifter?
Läs svaret här