Hur gör jag om jag glömt att ställa ut sopkärlet?

Du kan kontakta kundservice och beställa en extra tömning eller vänta 14 dagar till nästa tömningstillfälle. Har du mycket sopor kan du beställa tjänsten extra avfallssäck. Säcken placeras vid sopkärlet vid nästa sophämtning.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Vad ska jag lägga i det bruna kärlet?
Läs svaret här