Hur gör jag om jag glömt att ställa ut sopkärlet?

Du kan kontakta kundservice och beställa en extra tömning eller vänta 14 dagar till nästa tömningstillfälle. Har du mycket sopor kan du beställa tjänsten extra avfallssäck. Säcken placeras vid sopkärlet vid nästa sophämtning.

Vanliga frågor

Är det verkligen miljövänligt att diska ur förpackningar för återvinning?
Läs svaret här