Hur felanmäler jag problem med vatten och avlopp?

Ring Miva på vårt särskilda nummer för felanmälan, 0660-330 330. Det numret kan du ringa dygnet runt!

Vanliga frågor

Varför är ett vattenskyddsområde indelat i olika zoner?
Läs svaret här