Hur får man veta när ett bevattningsförbud utfärdas?

Miva följer utvecklingen och eventuella förändringar i grundvattnet och meddelar om bevattningsförbud och andra restriktioner när så behövs. Bevattningsförbud införs när grundvattennivåerna är för låga och meddelas via Mivas ordinarie kommunikationskanaler som exempelvis hemsida och Facebook, men vi informerar även lokalradio och lokalmedia.

Vanliga frågor

Vad gör jag om dricksvattnet luktar och smakar konstigt?
Läs svaret här