Hur får man veta när ett bevattningsförbud utfärdas?

Miva följer utvecklingen och eventuella förändringar i grundvattnet och meddelar om bevattningsförbud och andra restriktioner när så behövs. Bevattningsförbud införs när grundvattennivåerna är för låga och meddelas via Mivas ordinarie kommunikationskanaler som exempelvis hemsida och Facebook, men vi informerar även lokalradio och lokalmedia.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Jag har en egen brunn som håller på att sina. Vad ska jag göra?
Läs svaret här