Hur får man bort kalkbeläggningar?

Till lättare rengöring kan citronsyra användas. Till grövre rengöring kan ättikssyra eller fosforsyra användas.

Vanliga frågor

Vad händer efter att beslut om vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter är taget?
Läs svaret här