Hur är hårdheten på vattnet graderad?

Tyska hårdhetsgrader är det vanligaste: °dH. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium där 1°dH =7,1 mg/l. Kalcium svarar för 90–95 % av totalhårdheten.

Läs mer om vattnets hårdhet

Driftinformation

Vanliga frågor

Kan jag genom att lukta och smaka på dricksvattnet avgöra om det går att dricka?
Läs svaret här