Hur är hårdheten på vattnet graderad?

Tyska hårdhetsgrader är det vanligaste: °dH. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium där 1°dH =7,1 mg/l. Kalcium svarar för 90–95 % av totalhårdheten.

Läs mer om vattnets hårdhet

Vanliga frågor

Varför kliar det när jag har duschat?
Läs svaret här