Går inte miljövinsten förlorad när man transporterar matavfall långa sträckor?

Kostnaden för att transportera matavfall från källan till anläggningen där det tas om hand är en viktig faktor att ta hänsyn till, men lika viktig är energiåtgången för själva transporten. Att transportera matavfallet så lång sträcka att mer energi förbrukas i transporten än vad som fås ut i behandlingsprocessen är naturligtvis förkastligt.

Projekt som redovisas av branschorganisationen Avfall Sverige visar att matavfall klarar långa avstånd utan att miljövinsten går förlorad och energibalansen blir negativ.

Driftinformation

Vanliga frågor

Jag har en särskild insats för källsortering i mitt diskbänksskåp, kan jag fortsätta att använda den för matavfall?
Läs svaret här