Får jag installera avfallskvarn?

Inte i dagsläget. Vårt avloppsledningsnät är inte anpassat för en generell användning av avfallskvarnar. Risken att ledningar sätter igen med översvämningar som följd är för stor. Forskning pågår i Sverige och vi avvaktar dessa resultat. Läs mer

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Får jag installera avfallskvarn?
Läs svaret här