Får jag installera avfallskvarn?

Inte i dagsläget. Vårt avloppsledningsnät är inte anpassat för en generell användning av avfallskvarnar. Risken att ledningar sätter igen med översvämningar som följd är för stor. Forskning pågår i Sverige och vi avvaktar dessa resultat. Läs mer

Vanliga frågor

Får jag spola ner hushållspapper i toaletten?
Läs svaret här