Det har bildats ett slamtäcke i min slambrunn efter deltömning, ska det vara så?

Ja, det är normalt att ett flytslam bildas. Vattnet innehåller mycket syre när det återförs, vilket innebär att biomassan klumpar ihop sig och bildar flytslam. Tjockleken kan variera, men ca 5 cm är normalt. Flytslammet brukar normalt försvinna inom en månad i andra och tredje kammaren.

Vanliga frågor

Varför återfylls slambrunnen med vatten efter deltömning?
Läs svaret här