Det är vatten kvar i brunnen efter tömning. Har ni inte tömt riktigt?

Att slambrunnen är vattenfylld är helt normalt. Redan efter några dagar blir den fylld med avloppsvatten, men slamskiktet som flyter på ytan är tunt. Vid högt grundvatten händer det ibland att vatten rinner från infiltration tillbaka in i brunnen.

Vanliga frågor

Hur påverkas slamtömningen under vinter och tidig vår?
Läs svaret här