Det är ett smutsigt arbete att laga dricksvattenledningar. Hur görs de rena efteråt?

Först och främst genomförs arbetet så att man undviker att få in smutsigt vatten eller jord. När reparationen är klar görs en kraftig genomspolning. Vid behov kloreras ledningen för att därefter renspolas igen.    

Driftinformation

Vanliga frågor

Vilken konsol ska jag ha till vattenmätaren?
Läs svaret här