Behöver jag märka ut min slambrunn/tank inför tömning?

Ja, det underlättar för våra chaufförer om brunnen eller tanken är utmärkt med en flagga eller pinne. Det är också viktigt att huset är uppmärkt med husnummer.

Vanliga frågor

Behöver jag märka ut min slambrunn/tank inför tömning?
Läs svaret här