Är vattnet i Örnsköldsviks kommun klorerat?

Nej, Miva tillför inte klor i något av sina vattenverk för att minska bakterietillväxt i dricksvattnet.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Hur får man veta när ett bevattningsförbud utfärdas?
Läs svaret här