Är vattnet i Örnsköldsviks kommun klorerat?

Nej, Miva tillför inte klor i något av sina vattenverk för att minska bakterietillväxt i dricksvattnet.

Vanliga frågor

Hur läser jag av vattenmätaren?
Läs svaret här