Är det fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar för utsläpp till ledningsnätet?

Det är fastighetsägaren som är ansvarig mot Miva som huvudman för vatten- och avloppsledningsnät.

Vanliga frågor

Vad är reningsverket byggt för att rena avloppsvattnet från?
Läs svaret här