Är det fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar för utsläpp till ledningsnätet?

Det är fastighetsägaren som är ansvarig mot Miva som huvudman för vatten- och avloppsledningsnät.

Vanliga frågor

Får jag hälla ut vattenbaserade färger i avloppet?
Läs svaret här