Är det fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar för utsläpp till ledningsnätet?

Det är fastighetsägaren som är ansvarig mot Miva som huvudman för vatten- och avloppsledningsnät.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Är det fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar för utsläpp till ledningsnätet?
Läs svaret här