Är ämnen som finns naturligt i vattnet ofarliga?

Nej, inte alltid. En del ämnen som förekommer naturligt i marken kan vara hälsofarliga. Om de löser sig i vattnet kan de så småningom hamna i dricksvattnet. Det gäller till exempel arsenik och radon.

Vanliga frågor

Jag har dåligt tryck i vattenkranen. Vad ska jag göra?
Läs svaret här