Är ämnen som finns naturligt i vattnet ofarliga?

Nej, inte alltid. En del ämnen som förekommer naturligt i marken kan vara hälsofarliga. Om de löser sig i vattnet kan de så småningom hamna i dricksvattnet. Det gäller till exempel arsenik och radon.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Kan jag få ersättning om jag inte längre kan använda min fastighet som tidigare inom ett vattenskyddsområde?
Läs svaret här