Är ämnen som finns naturligt i vattnet ofarliga?

Nej, inte alltid. En del ämnen som förekommer naturligt i marken kan vara hälsofarliga. Om de löser sig i vattnet kan de så småningom hamna i dricksvattnet. Det gäller till exempel arsenik och radon.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

När jag bytte vattenfiltret var det fullt av "skräp". Kommer det från dricksvattnet?
Läs svaret här