Vanliga frågor

Det här formuläret postas automatiskt.

Huvudkategori
Underkategori

70 träffar inom Dricksvatten

 • Det är ett smutsigt arbete att laga dricksvattenledningar. Hur görs de rena efteråt?

  Först och främst genomförs arbetet så att man undviker att få in smutsigt vatten eller jord. När reparationen är klar görs en kraftig genomspolning. Vid behov kloreras ledningen för att därefter renspolas igen.    

 • Finns det något man kan göra för att minska kalkhalten i vattnet?

  Undvik onödigt hög temperatur i varmvattenberedaren.

 • Grundvattnet i Örnsköldsviks kommun har redan idag en bra kvalitet och har alltid haft det, är det verkligen nödvändigt med vattenskyddsområden?

  Ett vattenskyddsområde ska vara förebyggande och framåtsyftande på lång sikt. Föreskrifternas främsta syfte är att så långt som möjligt säkerställa att nuvarande vattenkvalitet inte försämras genom att reglera nuvarande och framtida verksamheter.

 • Har ni rätt att ställa krav på vattenmätarplatsen?

  Ja, Miva arbetar efter den ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning) som beslutas av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik. I denna står det att Miva har rätt att ställa krav på mätarplatsens konstruktion. Här kan du läsa Örnsköldsviks ABVA.

 • Hur felanmäler jag problem med vatten och avlopp?

  Ring Miva på vårt särskilda nummer för felanmälan, 0660-330 330. Det numret kan du ringa dygnet runt!
 • Hur får man bort kalkbeläggningar?

  Till lättare rengöring kan citronsyra användas. Till grövre rengöring kan ättikssyra eller fosforsyra användas.
 • Hur får man veta när ett bevattningsförbud utfärdas?

  Miva följer utvecklingen och eventuella förändringar i grundvattnet och meddelar om bevattningsförbud och andra restriktioner när så behövs. Bevattningsförbud införs när grundvattennivåerna är för låga och meddelas via Mivas ordinarie kommunikationskanaler som exempelvis hemsida och Facebook, men vi informerar även lokalradio och lokalmedia.

 • Hur kan jag få bort klor i tappkranen?

  Det är normalt och helt onödigt att försöka ta bort den lilla klormängd som finnns kvar i tappkranen. Om man har speciella skäl kan man låta vattnet stå i rumstemperatur över natten, då försvinner det mesta. En liten nypa askorbinsyra i en liter vatten tar bort det direkt.
 • Hur kan jag få hjälp att tillfälligt stänga vattnet?

  Om du eller en rörmokare du anlitat tillfälligt behöver stänga av vattnet i samband med renovering eller dylikt måste du kontakta vår kundservice. Men tänk på att göra det i god tid. För närvarande måste du kontakta oss minst en vecka innan det önskade avstängningstillfället. En av våra medarbetare kommer då att stänga och senare öppna den så kallade servisventilen enligt dina önskemål.

  Servisventilen ligger oftast vid eller utanför din tomtgräns och är den plats där vi stänger och öppnar vattnet till fastigheten.

 • Hur kan jag följa min vattenförbrukning?

  Mellan åren 2018–2024 byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun. När du fått en sådan mätare kommer du att kunna följa din vattenförbrukning på Mina sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Hur kontrollerar jag att mina avstängningsventiler fungerar?

  Stäng ventilen före mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Gör sedan samma sak med den andra ventilen. Om ventilerna inte går att stänga helt eller inte fungerar behöver de bytas ut innan mätarbytet. De opålitliga avstängningsventilerna LK580, LK581 och LK582 är inte godkända och behöver bytas av våtrumsbehörig fackman innan vi kan byta din vattenmätare.

 • Hur läser jag av vattenmätaren?

  Vattenmätaren sitter vanligtvis placerad i källarvåningen, tvättstugan eller under varmvattenberedaren på den inkommande vattenledningen. Utseendet på vattenmätaren kan variera, men räkneverket består som regel av fem siffror.

  1. Läs av siffrorna på mätaren.
  2. Du kan sedan välja att registrera din mätarställning på två sätt. I första hand registrerar du mätarställningen genom att logga in på Mina sidor på miva.se. För att logga in behöver du ditt kundnummer och självservicekoden som står angivet på din faktura. I andra hand registrerar du mätarställningen genom att kontakta vår kundservice.
  3. Självklart är du också välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor eller problem med att läsa av din mätarställning.

  Om du har fått en fjärravläst vattenmätare installerad ska du inte läsa av mätarställningen. Vi hämtar in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler.

 • Hur rapporterar jag vattenmätarställningen?

  Vattenmätaren sitter vanligtvis placerad i källarvåningen, tvättstugan eller under varmvattenberedaren på den inkommande vattenledningen. Utseendet på vattenmätaren kan variera, men räkneverket består som regel av fem siffror.

  1. Läs av siffrorna på mätaren.
  2. Du kan sedan välja att registrera din mätarställning på två sätt. I första hand registrerar du mätarställningen genom att logga in på Mina sidor på miva.se. För att logga in behöver du ditt kundnummer och självservicekoden som står angivet på din faktura. I andra hand registrerar du mätarställningen genom att kontakta vår kundservice.
  3. Självklart är du också välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor eller problem med att läsa av din mätarställning.

  Om du har fått en fjärravläst vattenmätare installerad ska du inte läsa av mätarställningen. Vi hämtar in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler.

 • Hur ser jag om den nya fjärravlästa vattenmätaren signalerar för avvikelser?

  Det finns infokoder som visas på mätarens display vid en avvikelse. Infokoderna är Leak, Burst, Dry, Reverse och Tamper. Leak indikerar att vattnet i mätaren inte har stått stilla i minst en timme utan avbrott under de senaste 24 timmarna. Det kan vara ett tecken på en läckande kran eller toalett. Burst visar att vattenflödet varit konstant högt under minst 30 minuter, vilket kan vara en indikation på att ett rör är skadat. Dry singalerar att mätaren inte är vattenfylld och Reverse att vatten flödar genom mätaren i fel riktning.Tamper visar att det funnits försök till åverkan på mätaren. Mätaren är då ej längre godkänd för debitering.

  Infokoderna försvinner när händelsen som aktiverat infokoden inte längre existerar. Leak försvinner t.ex. när vattnet har stått stilla i en timme, Brust försvinner när förbrukningen återgår till normal nivå och Dry försvinner när mätaren mäter vatten och inte längre är tom.

 • Hur skickas mätarställningen till Miva från den nya fjärravlästa vattenmätaren?

  Mätarställningen skickas via radiosignaler till Miva. Du kommer att kunna följa din förbrukning via Mina sidor.

 • Hur är hårdheten på vattnet graderad?

  Tyska hårdhetsgrader är det vanligaste: °dH. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium där 1°dH =7,1 mg/l. Kalcium svarar för 90–95 % av totalhårdheten.

  Läs mer om vattnets hårdhet

 • Jag har dåligt tryck i vattenkranen. Vad ska jag göra?

  Börja med att kontrollera om det är lika dåligt tryck på alla tappställen i huset. Om så är fallet, kontrollera att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna. Kvarstår felet kan du göra en felanmälan.

 • Jag har egen brunn. Omfattas jag av ett bevattningsförbud?

  Om du har vatten från egen brunn så omfattas du inte av ett bevattningsförbud, som enbart gäller kommunalt vatten.

 • Jag har en egen brunn som håller på att sina. Vad ska jag göra?

  Du som har egen brunn kan påverkas av att grundvattennivåerna är lägre än normalt i vissa områden. Du ansvarar själv för att säkra din vattenförsörjning om din brunn sinar. Du får då kontakta en privat speditör och köpa vatten för att fylla på brunnen igen. Håll därför ett extra öga på vattennivåerna i brunnen och se över hur du kan anpassa din vattenförbrukning, se kommunens hemsida.

  Till kommunens information om vattenbrist i egen brunnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Jag har fått mitt vatten avstängt på grund av obetald räkning. Hur snart kopplas vattnet på efter att jag har betalat?

  Efter att du informerat Miva om att du betalat din vattenräkning och du kan uppvisa kvitto på detta, kopplar vi på vattentillförseln inom 48 timmar.
 • Jag har köpt en ny diskmaskin, behöver jag tillsätta salt i den för att avhärda vattnet?

  För nya diskmaskiner ska man alltid följa instruktionerna som följer med vid inköpstillfället. För äldre maskiner får man prova sig fram tills man blir nöjd med diskresultatet.
 • Jag har min vattenmätare i en brunn, vad gäller för mig?

  Vi ställer samma grundläggande krav för en vattenmätare som sitter i en brunn som för vattenmätare inomhus. Om du har en eller flera vattenmätare i en mätarbrunn är du även ansvarig för brunnen. Krav på mätarbrunn.

 • Kan jag dricka ur trädgårdsslangen om jag blir törstig?

  Helst inte. Det är inte säkert att du blir sjuk, men du får ett sämre vatten än om du tar det ur kranen. Det beror på att vattnet kan förorenas av ämnen som löses ut ur slangen och mikroorganismer kan frodas i de små sprickor som uppstår i slangen. Om solen värmer slangen och om vatten blir stående kvar i slangen ökar risken för att vattnet ska förorenas. Vatten ur kranen är alltid bäst.
 • Kan jag dricka varmvattnet direkt ur kranen?

  Nej, det bör du inte göra. Det är bara kallvatten som klassas som livsmedel och som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket. Kallvattnet genomgår därför regelbunden provtagning och kontroll. Varmvattnet däremot kontrolleras inte och bör inte användas till dryck eller matlagning. Varmvatten kan ibland innehålla höga halter bakterier och koppar (Cu). Varmvatten produceras lokalt i fastigheten med hjälp av varmvattenberedare.  
 • Kan jag få ersättning om jag inte längre kan använda min fastighet som tidigare inom ett vattenskyddsområde?

  Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har du enligt lag rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Enligt praxis ställs dock höga krav för att man ska anses berättigad till ersättning. Allmän aktsamhet och hänsyn som ändå måste uppfyllas ger inte rätt till någon ersättning. Om du anser att vattenskyddsområdet leder till avsevärt försvårande av pågående förhållanden så anmäler du detta till Mark- och miljödomstolen. De prövar ärendet och beslutar om du har rätt till ersättning från va-kollektivet.

 • Kan jag genom att lukta och smaka på dricksvattnet avgöra om det går att dricka?

  Om dricksvattnets utseende, smak eller lukt avviker från det normala är detta en signal om att det är något fel, mer eller mindre allvarligt. Men det finns också många kvalitetsbrister som bara kan konstateras först efter avancerade analyser på laboratorium.

  Du kan lämna anmärkning på vattnet direkt på vår webbplats.

 • Måste jag vara hemma när vattenmätaren ska bytas?

  Ja, det behöver finnas en vuxen hemma under besöket som kan visa var vattenmätaren finns samt delta vid besiktningen av mätarplatsen. Räkna med att besöket tar upp till en timme. Besöket börjar med en besiktning och om mätarplatsen är godkänd genomförs bytet direkt. Om bytet inte kan genomföras bokar vi om till en ny tid för byte längre fram.

 • När brukar bevattningsförbud införas?

  Örnsköldsviks kommun har ett fantastiskt dricksvatten som grundar sig på vatten från fina grundvattentäkter i området. Vi har god tillgång på vatten, men vid långvarigt vackert väder och torka kan tillgången ändå bli begränsad.

  Bevattningsförbud införs när grundvattennivåerna är för låga. Då får det kommunala vattnet endast användas för grundläggande hushållsbehov som personlig hygien, mat och dryck.

  Om vi under långvarigt vackert väder vattnar trädgårdar och fyller pooler med vårt dricksvatten kan vi hamna i en bristsituation där vattnet inte kommer att räcka. Det är dessutom ett stort slöseri att vattna trädgården med ett dricksvatten som är så rent att vi kan dricka det direkt från kranen.

  Mivas ledningar är dimensionerade för att klara av att leverera dricksvatten till alla kunder för en normal vattenförbrukning. Vi kan inte bygga ledningsnät för att klara av bevattning av trädgårdar med dricksvatten. Det skulle bli oerhört dyrt och våra vattentäkter skulle inte räcka till detta.

 • När jag bytte vattenfiltret var det fullt av "skräp". Kommer det från dricksvattnet?

  Hushåll med kommunalt dricksvatten behöver inga vattenfilter. Ett filter skiljer av vissa av de ämnen som finns i vattnet i låga halter. Med tiden kan det dock bli ansenliga mängder. Gränsvärdet för järn i dricksvatten från kommunala anläggningar är 0,20 mg/liter Fe (järn). Dessa halter ska normalt inte ge några problem. Men under ett helt år i en familj med en årsförbrukning på 150 kubikmeter, kan det tillsammans med till exempel kalk (Ca) bli avsevärda mängder som samlas i filtret. Det kan uppfattas som "skräp". I ett filter som sitter i rumstemperatur kan mikroorganismer föröka sig. Det kan i sin tur leda till att vattnet får höga bakteriehalter.   
 • När kommer jag att få en fjärravläst vattenmätare?

  Alla vattenmätare i kommunen kommer att bytas ut under ett antal år. Du kommer i god tid innan att få ett informationsbrev i din brevlåda där det står vad du behöver göra inför bytet. Du kommer sedan att få ett brev med tidbokning ungefär en vecka innan besöket. Om tiden inte passar bör du så fort som möjligt kontakta oss för att boka en ny tid. Räkna med att besöket kan ta upp till en timme.

  Mellan åren 2018–2024 byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun.

 • Påverkas jag av strålningen från den nya fjärravlästa vattenmätaren?

  Den strålning som mätaren avger är helt ofarlig och kan jämföras med andra apparater som i dag ofta används i de flesta hem, som:

  • TV-apparater och datorer med trådlös WiFi och/ eller Bluetooth
  • Fjärrkontroller för TV-apparater och bilar
  • Babyvakter.

  Kamstrups förbrukningsmätare uppfyller alla internationella regler och specifikationer rörande elektromagnetisk strålning.

 • Spelar det verkligen någon roll om jag sparar några liter vatten när jag borstar tänderna?

  Ja, det betyder mycket. Varenda droppe spelar roll! Om vi alla hjälps åt och stänger av kranen medan vi borstar tänderna så blir det några procent av den totala förbrukningen. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar tänderna sparas sammanlagt cirka 36 liter vatten. Det gör skillnad!

  Fler exempel:

  • En vattenspridare som står på i 20 min gör av med ungefär 150 liter vatten.
  • För varje minut en kran står och rinner försvinner 6 liter vatten.
  • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på tre minuter motsvarar 36 liter.
  • En maskintvätt förbrukar cirka 50 liter vatten.
  • Om en familj på fyra personer stänger av kranen med de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • Vad bestämmer ett vattenskyddsområdes storlek?

  Naturvårdsverket i Sverige har skrivit en handbok som ger råd och anvisningar för hur avgränsning av vattenskyddsområden ska göras. I princip måste man beakta hela vattentäktens tillrinningsområde när skyddsområdet arbetas fram.

 • Vad gör jag om dricksvattnet luktar och smakar konstigt?

  Kontakta oss på Miva eller Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning för att få reda på orsaken. Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Om fel på dricksvattnet upptäcks som kan medföra hälsorisker meddelas konsumenterna omedelbart, till exempel via lokalradion, om vad som hänt och vad man bör göra.

  Du kan lämna anmärkning på vatten på vår webbplats.

 • Vad händer efter att beslut om vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter är taget?

  Skyddsföreskrifterna kommer att börja gälla enligt den zonindelning som bestämts för skyddsområdet. Tillsynsmyndigheten kommer att göra inventeringar och behandla tillståndsansökningar i enlighet med skyddsföreskrifterna.

 • Vad händer om jag bryter mot ett bevattningsförbud?

  Om du som kund bryter mot ett utfärdat bevattningsförbud kan Miva stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster. Vid ett bevattningsförbud övervakar Miva dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

 • Vad händer om min plats för vattenmätaren inte är godkänd?

  Mellan åren 2018–2024 byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun.

  Vid första besöket besiktigar vi vattenmätarplatsen. Om mätarplatsen inte uppfyller kraven och vi inte kan genomföra bytet bokar vi om till en ny tid för byte längre fram. Du får information om vad du behöver åtgärda inför bytet. Om du inte åtgärdat bristerna vid tiden för det nya besöket tar vi ut en avgift för förgävesbesök. Om du vid flera tillfällen låter bli att uppdatera mätarplatsen kan Miva i förlängningen stänga vattnet.

 • Vad innebär det att aktiviter blir tillstånds- eller anmälningspliktiga?

  Det innebär att fastighetsägaren eller annan som vill utföra dessa aktiviteter antingen måste söka tillstånd eller anmäla innan man utför aktiviteten. Det kan då ställas vissa krav eller villkor för att åtgärden ska få utföras, så kallade försiktighetsmått, för att så långt som möjligt hindra att det uppstår skador på grundvattnet.

 • Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

  För dig som bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser, så kallade vattenskyddsföreskrifter.

  För de allra flesta innebär det inte någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring. Grundvattnet kan påverkas av att du till exempel arbetar i trädgården eller av hur du värmer upp ditt hus.

 • Vad innebär ett bevattningsförbud?

  Bevattningsförbud införs när grundvattennivåerna är för låga. Då får det kommunala vattnet endast användas för grundläggande hushållsbehov som personlig hygien, mat och dryck. Ett bevattningsförbud gäller inte för dig med tillgång till eget vatten.

  Ett bevattningsförbud innebär att det inte är tillåtet att vattna gräsmattor, blommor eller grönsaksland i trädgården med spridare eller vattenslang. Det är inte heller tillåtet att fylla pool, spa eller bassäng eller byta vatten i sådana med kommunalt vatten. Inte heller biltvätt är tillåten. Dricksvatten för normal vattenförbrukning får endast användas till personlig hygien, mat och dryck. Ta del av tipsen nedan för hur du kan anpassa din normala vattenförbrukning.

  Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att dte räcker till viktiga samhällsfunktioner som sjukhus och vårdcentraler, storkök, skolor, äldreboenden, restauranger och för det grundläggande hushållsbehoven i våra hem.

  Att inte respektera ett bevattningsförbud kan innebära att Miva kan komma att stänga av vattnet till den berörda fastigheten.

  Läs mer om vattenbrist och bevattningsförbud

 • Vad kan regleras i vattenskyddsföreskrifter?

  Föreskrifterna reglerar bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning inom skyddsområdets olika zoner.

  Föreskrifterna kan innebära att vissa aktiviteter blir tillstånds- eller anmälningspliktiga men i vissa fall kan de också bli helt förbjudna. Förbuden tar framför allt sikte på ny verksamhet som kan orsaka skador.

 • Vad ska jag göra om jag inte kan vara hemma när min vattenmätare ska bytas?

  Om tiden inte passar så ber vi dig så snabbt som möjligt kontakta vår kundservice för att boka om till en ny tid.

 • Vad är det för beläggning som blir när man kokar vatten i en kastrull?

  Det är kalk som fälls ut när vattnet hettas upp.
 • Vad är det som orsakar konstiga ljud och smällar i ledningsnätet?

  När vattnet strömmar fram i en ledning har det en levande kraft. Om vattnets snabba framfart plötsligt stoppas genom att till exempel en pump stängs av tvärt, ger "tvärbromsningen" kraftiga tryckvariationer, så kallade tryckslag. Det är vad som kan hända om man snabbt stänger en ettgreppsblandare eller när tvättmaskinen automatiskt tar in vatten under tvättningen. Vid olyckliga omständigheter, till exempel snabb strömning, hastiga stopp eller olämpligt ledningsmaterial kan tryckslaget bli så kraftigt att det orsakar brott på ledningen.
 • Vad är en reduceringsventil?

  Anledning till att man installerar en reduceringsventil är att man har för
  högt tryck in i systemet. Ventilen reducerar trycket som finns före ventilen till önskat värde efter ventilen. Med en reduceringsventil kan man med andra ord få ett konstant, lågt vattentryck.

 • Vad är skillnaden på ytvatten, grundvatten och råvatten?

  Ytvatten är det vatten som är synligt i form av sjöar, vattendrag och hav.

  Grundvatten är det vatten som tränger djupt ned i marken och fyller hålrummen i jord och berg.

  Råvatten är råvara till dricksvatten och vars ursprung är grundvatten eller ytvatten.  

 • Varför blir det ibland en "mjölkaktig hinna" på glas som diskas i diskmaskin?

  Det som kan hända är att diskmedlet tillsammans med temperaturen påverkar glasen så att de får en mjölkaktig hinna. För att undvika det kan man använda ett speciellt glasprogram som bör finnas på en diskmaskin. Glasprogrammet har en något lägre temperatur. Vidare bör glas alltid ställas i den övre korgen i diskmaskinen, där temperaturen är något lägre. Det är också viktigt att alltid följa doseringsanvisningarna för diskmedlet. Tänk på att inte överdosera. Doseringsanvisningarna är anpassade efter vattnets hårdhet. Att följa doseringsanvisningarna är också viktigt ur miljösynpunkt. Ett tips är att välja ett diskmedel som är miljömärkt.

 • Varför byter Miva till fjärravlästa vattenmätare?

  Det finns många fördelar med en fjärravläst vattenmätare. Som kund behöver du inte längre läsa av och rapportera in mätarställningen. Vi hämtar in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler och du kommer att faktureras för din faktiska förbrukning och inte en uppskattad förbrukning som tidigare. Du kommer att kunna följa din förbrukning på Mina sidor på miva.se. De fjärravlästa mätarna innebär också mindre administration för Miva vilket är till nytta för hela va-kollektivet.

  Den fjärravlästa mätaren signalerar vid avvikelser och både du som fastighetsägare och Miva kan i ett tidigt skede upptäcka och därmed åtgärda läckor. Det leder till färre driftstörningar och lägre kostnader.

  Mellan åren 2018–2024 byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun.

 • Varför har jag fått en högre faktura än vanligt?

  Den första fakturan efter att du fått en fjärravläst vattenmätare kan ibland vara högre än vanligt. Om det var länge sedan du senaste rapporterade mätarställningen till oss kan skillnaden mellan den beräknade förbrukningen och den förbrukning som du faktiskt haft bli stor. Har du förbrukat mer än beräknat kommer du att faktureras ett högre retroaktivt belopp på fakturan. Samma sak gäller om du nyligen rapporterat en mätarställning till oss. Om du förbrukat mindre än beräknat får du istället tillbaka pengar på fakturan.

 • Varför har vi vattenskyddsområden?

  Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda vattentillgångarna inom ett område så att vi kan använda vattentäkten både idag och i framtiden. Till varje skyddsområde hör särskilda skyddsföreskrifter som bestämmer vad man får och inte får göra inom området.

 • Varför kliar det när jag har duschat?

  Det beror egentligen inte på vattnet utan på att huden är uttorkad. Var sparsam med tvål och använd fuktkräm.
 • Varför luktar det lite unket av vattnet på morgonen?

  Vatten som står i fastighetens ledningar över natten värms upp till rumstemperatur. Det kan gynna ofarliga mikroorganismer som orsakar lukt. Spola ur ledningen på morgonen innan vattnet används.
 • Varför måste jag ha avstängningskranar både före och efter vattenmätaren?

  Det ska finnas avstängningsventiler före och efter mätaren som går att stänga helt i samband med vattenmätarbytet för att så lite vatten som möjligt ska rinna ut från både ledningsnätet och huset vid mätarbytet. Det är viktigt att regelbundet kontrollera att ventilerna fungerar. Ventilerna måste även fungera för att du som fastighetsägare snabbt ska kunna stänga av vattnet vid en eventuell vattenläcka i huset. Avstängningsventil LK580, LK581 och LK582 är inte godkända och behöver bytas ut av våtrumsbehörig fackman innan vi kan byta din vattenmätare.

 • Varför är ett vattenskyddsområde indelat i olika zoner?

  Vattenkvaliteten påverkas till stor del av markanvändningen och olika typer av verksamheter inom tillrinningsområdet. Tillrinningsområdet är det område inom vilket vattnet kan röra sig till vattentäkten. Den akuta risken för att en förorening ska nå ledningsnätet och konsumenterna är högre ju närmare intaget en eventuell olycka sker. Därför är restriktioner i föreskrifterna strängare ju närmare zonen är intagspunkten. Längre bort från intaget minskar den akuta risken på grund av utspädning och långa transporttider. Vattenskyddsområdet syftar då mer till att bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten i ett långtidsperspektiv.

 • Vattnet är avstängt på grund av utebliven betalning, vad gör jag?

  Vid utebliven betalning tvingas Miva tyvärr koppla bort vattnet till din fastighet. För att få vattnet påkollat måste du dels betala din skuld, dels betala en särskild återinkopplingsavgift.

  För att så snabbt som möjligt få vattnet återinkopplat ska du tänka på detta:

  • Miva samarbetar med inkassoföretaget Visma Collectors AB och det är till Visma du ska betala din skuld. Visma Collectors bankgironummer är 5607-3703. Du kan alltså inte reglera din skuld via Mivas post-/bankgiro eller genom att besöka vår kundservice.
  • Tänk på att återinkoppling av vatten kostar 1 600 kr och att detta ska betalas samtidigt som din skuld. Kontakta Visma Collectors för att få veta din totala skuld inklusive återinkopplingsavgift.
  • All kommunikation gällande frånkoppling av vatten ska göras med Visma Collectors.
  • Inom 48 timmar från det att Visma Collectors informerat Miva om att skulden är betald återinkopplas vattnet till din fastighet.

  Visma Collectors nås på telefon 0771-16 02 05 och deras öppettider är vardagar 08.00-16.30. 

  Om egen återinkoppling sker ses det som en brottslig handling som kommer att polisanmälas av Miva.

 • Vattnet är grått/svart, vad är fel?

  Det är mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem ändå kvarstår, kontakta vår kundservice.

 • Vattnet är rödbrunt/brunt (missfärgat, grumligt). Vad är fel?

  Det beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Efter exempelvis en åtgärdad vattenläcka kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta vår kundservice.

 • Vattnet är vitt, nästan som mjölk. Vad är fel?

  Det har kommit in luft i vattnet. Spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem ändå kvarstår, kontakta vår kundservice.

 • Vem kommer och byter min vattenmätare?

  Mellan åren 2018–2024 byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun.

  Bravida genomför besiktning av mätarplats och installation av fjärravlästa vattenmätare i Hörnett och på Varvet på uppdrag av Miva. De kommer att åka i Bravidas bilar, bära kläder med Bravidas logotyp och kunna legitimera sig.

 • Vilka krav ställer ni på platsen där vattenmätaren sitter?

  För att mätarplatsen ska vara godkänd behöver du kontrollera följande:

  • Vattenmätaren ska vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen.
  • Vattenmätarkonsolen ska vara horisontellt monterad.
  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna måste gå att stänga helt annars behöver de bytas ut innan vattenmätarbytet.
  • Väggen och golvet intill bör tåla spill och läckage av vatten.
  • Det ska vara lätt för våra tekniker att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg.
  • Mätaren får inte byggas in eller blockeras av tung utrustning eller inredning.
  • Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost.

  För om- och nybyggnationer kräver vi även att vissa mått uppfylls på mätarplatsen. Vid befintlig byggnad ska måtten uppfyllas så långt det är möjligt.

  Läs mer om mätarens placering

 • Vilken konsol ska jag ha till vattenmätaren?

  Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och anpassad efter mätarens storlek. I en vanlig villa ska konsolen ha en skjutbar kopplingshylsa, passa mätarstorlek Q3 2,5–Q3 4 och ha 190–220 mm bygglängd. Det är tillåtet att byta konsol själv eller så kan du kontakta en vvs-firma för hjälp med installation.

 • Är dricksvattnet helt fritt från bakterier?

  Nej, dricksvatten är inte sterilt, det vill säga helt bakteriefritt. Överallt i vår miljö finns mikroorganismer och utan dem skulle vi inte överleva. När dricksvatten produceras i vattenverket avskiljs ohälsosamma mikroorganismer. Dricksvattenmiljön är oftast kall och näringsfattig, vilket medför att de flesta mikroorganismer inte trivs eller förökar sig i dricksvattnet. En liten mängd mikroorganismer är naturligt.

 • Är ledningarna som dricksvattnet transporteras i rena?  

  Ledningarna påverkas med åren av vattnet som passerar igenom dem. Det vanligaste ledningsmaterialet i Sverige är gjutjärn. En del vatten kan ge lösa avsättningar av till exempel järn. Ett välplanerat underhåll omfattar systematiska spolningar för rengöring. Andra vatten ger fasta avlagringar på ledningsväggen. Trots noggranna undersökningar av sådana avlagringar i över hundra år gamla järnledningar, har man inte hittat något som visar att de skulle kunna orsaka tillväxt av mikroorganismer.

  I ledningsnät med fasta avlagringar gäller det att hålla en vattenkvalitet som gör att avlagringarna inte löses upp. Andra ledningsmaterial, som till exempel gummi, har visat sig kunna ge omfattande kvalitetsstörningar. Det finns exempel på gummiledningar som innehållit hela ekosystem med större organismer. Gummi som ledningsmaterial används inte idag. Ledningar byts ut efterhand som de åldras och inte längre uppfyller de höga krav som ställs på dem. Det kallas ledningsförnyelse och pågår kontinuerligt.

 • Är vattnet i Örnsköldsviks kommun hårt eller mjukt?

  I Örnsköldsvik är vattnet mjukt. Det innebär att du kan tvätta och diska med den lägsta rekommenderade doseringen då tvål, tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Om inte tvätten är hårt smutsad kan du gärna hoppa över förtvätten också.

  Läs mer om vattnets hårdhet

 • Kostar det något att byta till fjärravläst vattenmätare?

  Den fjärravlästa vattenmätaren och installationen av vattenmätaren ingår i din vanliga taxa. Men det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att vattenmätarplatsen är godkänd. Om du behöver göra förändringar för att vattenmätarplatsen har brister kan det bli en kostnad om du behöver anlita fackman.

  Läs mer om krav på mätarplatsen

 • Kostar det pengar att anmäla och ansöka om tillstånd för verksamhet inom ett vattenskyddsområde?

  Ja. Kostnaden tas ut av den myndighet som ska pröva anmälan eller tillstånd. Det kommer antingen att bli länsstyrelsen eller kommunen som anmälan eller ansökan ska skickas till. Myndigheten bestämmer hur hög avgiften ska vara för att täcka kostnaden för deras handläggning.

  I EU:s miljövårdsarbete gäller principen att förorenaren ska betala. Alla är skyldiga att ansvara för sina föroreningar och sina risker på egen bekostnad. Det har kommit frågor om va-kollektivet ska stå kostnaden för anmälan och tillstånd. Enligt vattentjänstlagen bedömer vi inte att det är en så kallad nödvändig kostnad som kan läggas på va-taxan och kollektivet.

 • Är det bättre att dricka vatten på flaska än kranvatten?

  Nej. För kranvatten gäller i vissa fall strängare gränsvärden för både bakterier och salthalt, eftersom det levereras till så många människor. Flaskvatten kan dock innehålla höga salthalter, till exempel natrium- och fluoridjoner, och bör därför inte ges till små barn. Det är däremot stor prisskillnad på de två typerna av dricksvatten. En liter vatten på flaska kostar minst 250 gånger mer än kranvatten. Kranvattnet får man dessutom levererat direkt i kranen dygnet runt, samt borttransporterat och renat vid avloppsreningsverket. Sedan är det naturligtvis en smaksak om man tycker det är festligare att dricka ett kolsyrat vatten.

  Läs mer om hållbarhetsmärkningen Kranmärkt

 • Är det säkrast att skaffa ett vattenreningsfilter för att få bra kranvatten?

  Nej, inte om du har dricksvatten från en kommunal anläggning. Den kommunala dricksvattenförsörjningen står under strikt kontroll och svenskt dricksvatten har en hög och jämn kvalitet. Filter och andra anordningar som marknadsförs har visat sig försämra dricksvattenkvaliteten, bland annat genom att tillföra tungmetaller och/eller främja tillväxten av mikroorganismer (till exempel bakterier). Om du har egen brunn kan du behöva ta bort vissa ämnen, till exempel järn (Fe), som det kan finnas för mycket av, eller förändra pH-värdet för att ledningar och utrustning inte ska korrodera (fräta sönder). Skötseln av filtret är mycket viktig.

 • Är vattnet i Örnsköldsviks kommun klorerat?

  Nej, Miva tillför inte klor i något av sina vattenverk för att minska bakterietillväxt i dricksvattnet.

 • Är ämnen som finns naturligt i vattnet ofarliga?

  Nej, inte alltid. En del ämnen som förekommer naturligt i marken kan vara hälsofarliga. Om de löser sig i vattnet kan de så småningom hamna i dricksvattnet. Det gäller till exempel arsenik och radon.

Fick du ett dåligt svar?

Fick du inte svar på din fråga? Skicka den gärna till vår kundservice via nedanstående länk.

Ställ fråga till kundservice