Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på massor av vanliga frågor som vi får. Hoppas vi kan hjälpa dig också. Sök fritt eller välj huvud- och underkategori.

Huvudkategori
Underkategori

15 träffar inom Lämna avfall och Lämna själv-kort

 • Kan jag skaffa Lämna själv-kort för att hjälpa mina gamla föräldrar trots att jag bor i en annan kommun?

  Nej, Mivas verksamhet är helt och hållet taxefinansierad och alla som bor eller äger en fastighet i vår kommun betalar en grundavgift som bland annat finansierar våra återvinningscentraler. De som inte permanent bor i vår kommun eller är deltagare av en fastighet är med andra ord inte fullt ut med och finansierar vår verksamhet.

 • När kan jag boka min utbildning för Lämna själv-kort?

  Utbildningen utför du digitalt när och var du vill. Utbildningen tar cirka 45 minuter och avslutas med att du får intyga att du är införstådd med det ansvar och förtroende som är kopplat till Lämna själv-kortet. Efter ett par arbetsdagar kommer en bekräftelse via e-post och ditt körkort fungerar därmed som ”nyckel” för inpassage på de återvinningscentraler som har Lämna själv-möjlighet.

 • Vi är flera som äger en fastighet, kan vi alla skaffa Lämna själv-kort?

  Alla som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun kan skaffa Lämna själv-kort.

  Alla som äger en fritidsfastighet som betalar grundavgift för sophämtning har möjlighet att skaffa ett Lämna själv-kort.

 • Hur gör jag om jag blir osäker på hur något ska sorteras?

  Titta på uppsatta skyltar som vägleder dig och ger exempel på avfall. Är du fortfarande osäker tar du hjälp av vår sorteringsguide.

 • Hur hanterar ni mina personuppgifter?

  Självklart hanterar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt som du kan läsa mer om via länken här nedanför.

 • Hur skaffar jag ett Lämna själv-kort?

  Om du uppfyller kraven för att inneha Lämna själv-kort behöver du gå en kort digital utbildning som du genomför när och var du vill. Utbildningen tar cirka 45 minuter och omfattar både text och film som du måste ta del av. Utbildningen avslutas med att du får intyga att du är införstådd med det ansvar och förtroende som är kopplat till Lämna själv-kortet. Efter ett par arbetsdagar kommer en bekräftelse via e-post och ditt körkort fungerar därmed som ”nyckel” för inpassage på de återvinningscentraler som har Lämna själv-möjlighet.

  Tänk på att kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. I praktiken är det inget ytterligare kort, utan du använder ditt körkort vid inpassering på återvinningscentralen.

 • Hur vet ni att man gör rätt och inte missbrukar kortet?

  De återvinningscentraler där Lämna själv-kort kan användas har kamror som aktiveras utanför de ordinarie öppettiderna när personal inte längre finns på plats. Vid inpassage registreras även varje kund med sitt körkort, vilket gör att eventuellt missbruk kan härledas. Erfarenhet från andra kommuner som infört likande kort är mycket positiva.

  Missbruk av kortet innebär indragen behörighet där varje enskilt fall bedöms separat.

 • Kan alla skaffa ett Lämna själv-kort?

  För att inneha Lämna själv-kort måste du:

  • vara myndig (fyllt 18 år)
  • vara folkbokförd i Örnsköldsviks kommun eller äga en fastighet i Örnsköldsviks kommun
  • ha ett svenskt körkort med QR-kod/streckkod
  • ha ett mobilnummer och en aktuell e-postadress
  • ha genomgått och blivit godkänd i Mivas utbildning
 • Kan företagare få Lämna själv-kort

  Nej, Lämna själv-kort är i dagsläget endast till för privatpersoner. Företag lämnar sitt avfall mot avgift och hänvisas till bemannade öppettider.

 • Kan man lämna alla typer av avfall med Lämna själv-kortet?

  Farligt avfall i form av exempelvis färg, spillolja och kemikalier måste lämnas de dagar återvinningscentralen är bemannad. Detta beror på att den typen av avfall måste tas omhand på ett särskilt sätt.

  Även större elavfall såsom exempelvis TV eller dammsugare kommer inte att kunna lämnas.

 • Varför får jag inte Lämna själv-kort trots att jag gått utbildningen och fått ett diplom?

  När du genomgått utbildningen får du ett diplom. Vi informerar samtidigt att du inom några arbetsdagar kommer att få en bekräftelse via e-post om att vi registrerat dig som Lämna själv-kund. När du fått den bekräftelsen börjar ditt körkort att fungera som ”nyckel” för inpassage på återvinningscentralen.

  För att få Lämna själv-kort krävs att man tar del av allt utbildningsinnehåll i både text, bilder och filmer. Detta för att du ska känna till vilka säkerhets- och förhållningsregler som gäller och vilket ansvar du har. Vi behöver därför se att du både svarat rätt på frågorna och att du ägnat utbildningens olika delar tillräcklig tid. Den som snabbt klickar sig igenom utbildningen kommer därmed inte att bli godkänd.

 • Varför måste jag gå en utbildning för att få Lämna själv-kort?

  Utbildningen genomförs för att gå igenom vilka säkerhets- och förhållningsregler som gäller för att få ett Lämna själv-kort. Med Lämna själv-kort ges du ett stort förtroende och vi behöver därför säkerställa att de som får kortet har tagit del av viktig information som gör besöket på återvinningscentralen både säkert och enklare. Utbildningen förklarar också hur hanteringen av avfall fungerar och vilket avfall som kan lämnas på en återvinningscentral.

 • Är det tillåtet att kameraövervakas?

  Ja, vi har tillstånd för att sätta upp kameror på de återvinningscentraler där Lämna själv-kort kan användas. Kamrorna aktiveras utanför de ordinarie öppettiderna när personal inte längre finns på plats.

  Kameraövervakning är nödvändig för att vi ska kunna följa fyllnadsgraden i containrarna samt för att vi ska kunna upptäcka eventuella felsorteringar när återvinningscentralen är stängd. Vill du inte bli kameraövervakad kan du besöka återvinningscentralen under bemannade öppettider.

 • Fungerar Lämna själv-kortet på alla återvinningsentraler?

  Nej, Lämna själv-kortet fungerar för närvarande på våra återvinningscentraler i Bjästa, Björna och Bredbyn. I Husum är lanseringen något försenad men vi hoppas kunna erbjuda Lämna själv-kort där under sommaren eller tidig höst 2024. I nuläget finns inga planer på att införa denna självservicetjänst på Må återvinningscentral i Örnsköldsvik som redan idag har bemannade öppettider sex dagar i veckan.

 • Hur fungerar egentligen Lämna själv-kortet?

  Lämna själv-kortet är ditt körkort och fungerar som "nyckel" till grinden vid återvinningscentralen. Efter att du har genomgått utbildningen ger vi dig behörighet för tillträde när återvinningscentralen är obemannad.

  Lämna själv-kort fungerar för närvarande på våra återvinningscentraler i Bjästa, Björna och Bredbyn. Öppettiderna är normalt detsamma på både orterna, söndag–torsdag kl 9-20 och stängt under röda vardagar.

Hjälpte informationen på sidan dig?