Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på massor av vanliga frågor som vi får. Hoppas vi kan hjälpa dig också. Sök fritt eller välj huvud- och underkategori.

Huvudkategori
Underkategori

14 träffar inom Lämna avfall och Lämna själv-kort

 • När kan jag boka min utbildning för Lämna själv-kort?

  Det kan du göra när som helst via e-tjänsten på vår webbplats. Där ser du vilka utbildningstillfällen vi för tillfället erbjuder.

  För att vi ska kunna planera och genomföra utbildningstillfällena måste du boka ditt tillfälle senast tre arbetsdagar innan. Tänk också på att avboka ditt utbildningstillfälle om du får förhinder att delta. Det gör du på samma sätt som du bokade.

 • Hur avbokar jag ett utbildningstillfälle för Lämna själv-kort

  Tänk på att avboka ditt utbildningstillfälle om du får förhinder att delta. Du avbokar på samma sätt som du bokade via vår självservicetjänst Skaffa Lämna själv-kort.

 • Varför måste jag gå en utbildning för att få Lämna själv-kort?

  Utbildningen genomförs för att visa hur du ska ta dig in och ut från återvinningscentralen. Vi går även igenom vilka säkerhets- och förhållningsregler som gäller för att få ett Lämna själv-kort. Detta är också ett utmärkt tillfälle för oss att informera om hur och varför ett avfall ska sorteras och hur vi gemensamt kan klättra i avfallstrappan.

  För oss blir utbildningstillfället ett sätt att säkerställa att du som besökare tagit del av viktig information och som gör ditt första besök på återvinningscentralen så mycket enklare. Det är ockås ett utmärkt tillfälle att ställa frågor!

 • Hur hanterar ni mina personuppgifter?

  Självklart hanterar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt som du kan läsa mer om här.

 • Är det tillåtet att kameraövervakas?

  Ja, vi har tillstånd för att sätta upp kameror på Bjästa återvinningscentral som aktiveras utanför de ordinarie öppettiderna när personal inte längre finns på plats.

  Kameraövervakning är nödvändig för att vi ska kunna följa fyllnadsgraden i containrarna samt för att vi ska kunna upptäcka eventuella felsorteringar när återvinningscentralen är stängd. Vill du inte bli kameraövervakad kan du besöka återvinningscentralen under bemannade öppettider.

 • Hur vet ni att man gör rätt och inte missbrukar kortet?

  Återvinningscentralen kommer att byggas om något och bland annat kommer kameror att sättas upp som aktiveras när återvinningscentralen är obemannad. Vid inpassage registreras även varje kund med sitt körkort, vilket gör att eventuellt missbruk kan härledas. Erfarenhet från andra kommuner som infört likande kort är mycket positiva.

  Missbruk av kortet innebär indragen behörighet där varje enskilt fall bedöms separat.

 • Hur gör jag om jag blir osäker på hur något ska sorteras?

  Titta på uppsatta skyltar som vägleder dig och ger exempel på avfall. Är du osäker kan du ta hjälp av vår sorteringsguide,

 • Fungerar Lämna själv-kortet på alla återvinningsentraler?

  Nej, Lämna själv-kortet fungerar för närvarande på våra återvinningscentraler i Bjästa och Björna. Successivt kommer kortet att införas på våra övriga återvinningscentraler.

 • Kan företagare få Lämna själv-kort

  Lämna själv-kort är i dagsläget endast till för privatpersoner. Företag hänvisas till bemannade öppettider.

 • Kan man lämna alla typer av avfall med Lämna själv-kortet?

  Farligt avfall i form av exempelvis färg, spillolja och kemikalier måste lämnas de dagar återvinningscentralen är bemannad. Detta beror på att den typen av avfall måste tas omhand på ett särskilt sätt.

  Även större elavfall såsom exempelvis TV eller dammsugare kommer inte att kunna lämnas.

 • Hur fungerar egentligen Lämna själv-kortet?

  Lämna själv-kortet är ditt körkort och fungerar som "nyckel" till grinden vid återvinningscentralen. Efter att du har genomgått utbildningen ger vi dig behörighet för tillträde när återvinningscentralen är obemannad.

  Lämna själv-kort fungerar för närvarande på våra återvinningscentraler i Bjästa och Björna. Öppettiderna är normalt detsamma på både orterna, söndag–torsdag kl 9-20.

 • Hur många utbildas för Lämna själv-kort vid varje tillfälle?

  Vi släpper 20 utbildningsplatser per tillfälle. Om det blir för få anmälda deltagare kommer utbildningstillfället att ställas in, vilket meddelas de som hunnit boka en plats.

 • Hur skaffar jag ett Lämna själv-kort?

  Du bokar in dig på ett utbildningstillfälle via en självservice. För det krävs att du har e-legitimation. Kontakta kundservice om du inte har e-legitimation.

  Efter att ha genomgått utbildningen som tar cirka en timme och som genomförs under dag- och kvällstid är Lämna själv-kortet ditt. Kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. I praktiken är det inget ytterligare kort, utan du använder ditt körkort vid inpassering på återvinningscentralen.

  För att vi ska kunna planera och genomföra utbildningstillfällena måste du boka ditt tillfälle senast tre arbetsdagar innan. Tänk också på att avboka ditt utbildningstillfälle om du får förhinder att delta. Det gör du på samma sätt som du bokade.

 • Kan alla skaffa ett Lämna själv-kort?

  Ja, alla som är

  • myndiga,
  • folkbokförda i Örnsköldsviks kommun eller
  • äger en fastighet och betalar sophämtningsavgift i Örnsköldsviks kommun.
Hjälpte informationen på sidan dig?