Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på massor av vanliga frågor som vi får. Hoppas vi kan hjälpa dig också. Sök fritt eller välj huvud- och underkategori.

Huvudkategori
Underkategori

28 träffar inom Lämna avfall

 • När kan jag boka min utbildning för Lämna själv-kort?

  Det kan du göra när som helst via e-tjänsten på vår webbplats. Där ser du vilka utbildningstillfällen vi för tillfället erbjuder.

  För att vi ska kunna planera och genomföra utbildningstillfällena måste du boka ditt tillfälle senast tre arbetsdagar innan. Tänk också på att avboka ditt utbildningstillfälle om du får förhinder att delta. Det gör du på samma sätt som du bokade.

 • Hur avbokar jag ett utbildningstillfälle för Lämna själv-kort

  Tänk på att avboka ditt utbildningstillfälle om du får förhinder att delta. Du avbokar på samma sätt som du bokade via vår självservicetjänst Skaffa Lämna själv-kort.

 • Varför måste jag gå en utbildning för att få Lämna själv-kort?

  Utbildningen genomförs för att visa hur du ska ta dig in och ut från återvinningscentralen. Vi går även igenom vilka säkerhets- och förhållningsregler som gäller för att få ett Lämna själv-kort. Detta är också ett utmärkt tillfälle för oss att informera om hur och varför ett avfall ska sorteras och hur vi gemensamt kan klättra i avfallstrappan.

  För oss blir utbildningstillfället ett sätt att säkerställa att du som besökare tagit del av viktig information och som gör ditt första besök på återvinningscentralen så mycket enklare. Det är ockås ett utmärkt tillfälle att ställa frågor!

 • Hur hanterar ni mina personuppgifter?

  Självklart hanterar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt som du kan läsa mer om här.

 • Är det tillåtet att kameraövervakas?

  Ja, vi har tillstånd för att sätta upp kameror på Bjästa återvinningscentral som aktiveras utanför de ordinarie öppettiderna när personal inte längre finns på plats.

  Kameraövervakning är nödvändig för att vi ska kunna följa fyllnadsgraden i containrarna samt för att vi ska kunna upptäcka eventuella felsorteringar när återvinningscentralen är stängd. Vill du inte bli kameraövervakad kan du besöka återvinningscentralen under bemannade öppettider.

 • Hur vet ni att man gör rätt och inte missbrukar kortet?

  Återvinningscentralen kommer att byggas om något och bland annat kommer kameror att sättas upp som aktiveras när återvinningscentralen är obemannad. Vid inpassage registreras även varje kund med sitt körkort, vilket gör att eventuellt missbruk kan härledas. Erfarenhet från andra kommuner som infört likande kort är mycket positiva.

  Missbruk av kortet innebär indragen behörighet där varje enskilt fall bedöms separat.

 • Hur gör jag om jag blir osäker på hur något ska sorteras?

  Titta på uppsatta skyltar som vägleder dig och ger exempel på avfall. Är du osäker kan du ta hjälp av vår sorteringsguide,

 • Fungerar Lämna själv-kortet på alla återvinningsentraler?

  Nej, Lämna själv-kortet fungerar för närvarande på våra återvinningscentraler i Bjästa och Björna. Successivt kommer kortet att införas på våra övriga återvinningscentraler.

 • Kan företagare få Lämna själv-kort

  Lämna själv-kort är i dagsläget endast till för privatpersoner. Företag hänvisas till bemannade öppettider.

 • Kan man lämna alla typer av avfall med Lämna själv-kortet?

  Farligt avfall i form av exempelvis färg, spillolja och kemikalier måste lämnas de dagar återvinningscentralen är bemannad. Detta beror på att den typen av avfall måste tas omhand på ett särskilt sätt.

  Även större elavfall såsom exempelvis TV eller dammsugare kommer inte att kunna lämnas.

 • Hur fungerar egentligen Lämna själv-kortet?

  Lämna själv-kortet är ditt körkort och fungerar som "nyckel" till grinden vid återvinningscentralen. Efter att du har genomgått utbildningen ger vi dig behörighet för tillträde när återvinningscentralen är obemannad.

  Lämna själv-kort fungerar för närvarande på våra återvinningscentraler i Bjästa och Björna. Öppettiderna är normalt detsamma på både orterna, söndag–torsdag kl 9-20.

 • Hur många utbildas för Lämna själv-kort vid varje tillfälle?

  Vi släpper 20 utbildningsplatser per tillfälle. Om det blir för få anmälda deltagare kommer utbildningstillfället att ställas in, vilket meddelas de som hunnit boka en plats.

 • Hur skaffar jag ett Lämna själv-kort?

  Du bokar in dig på ett utbildningstillfälle via en självservice. För det krävs att du har e-legitimation. Kontakta kundservice om du inte har e-legitimation.

  Efter att ha genomgått utbildningen som tar cirka en timme och som genomförs under dag- och kvällstid är Lämna själv-kortet ditt. Kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. I praktiken är det inget ytterligare kort, utan du använder ditt körkort vid inpassering på återvinningscentralen.

  För att vi ska kunna planera och genomföra utbildningstillfällena måste du boka ditt tillfälle senast tre arbetsdagar innan. Tänk också på att avboka ditt utbildningstillfälle om du får förhinder att delta. Det gör du på samma sätt som du bokade.

 • Kan alla skaffa ett Lämna själv-kort?

  Ja, alla som är

  • myndiga,
  • folkbokförda i Örnsköldsviks kommun eller
  • äger en fastighet och betalar sophämtningsavgift i Örnsköldsviks kommun.
 • Vad ska vårt företag göra med avfall som ska deponeras?

  Företag är välkomna att lämna sitt deponiavfall på våra återvinningscentraler till ett fast enhetspris. Detta under förutsättning att ditt fordon har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat.

  Mycket avfall som transporteras med tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton eller traktorer hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

 • Vad kan vårt företag göra med möbler som kan återanvändas?

  Startpunkten tar även emot begagnade saker från företag. Kontakta Startpunkten som sedan hämtar de möbler som de har användning av. Telefonnummer till Startpunkten är 070-190 89 61.

 • Vad kan vårt företag göra med byggavfall som kan återvinnas?

  Företag är välkomna att lämna sitt bygg- och övriga verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler till ett fast enhetspris. Detta under förutsättning att ditt fordon har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat.

  Mycket avfall som transporteras med tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton eller traktorer hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

  Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer i verksamheter såsom industrier, affärer eller tjänsteföretag. Det kan vara träavfall, byggavfall eller spillolja. Vanliga hushållssopor får inte lämnas på Må avfallsanläggning.

 • Vad gör jag med slaktavfall?

  Slaktavfall från vilt (t ex älg) kan ligga kvar på fallplatsen i skogen. Slaktavfallet bör dock inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer. Mindre partier slaktavfall från enstaka djur kan under förutsättning att det är välpaketerat lämnas på Må återvinningscentral.

  Slaktavfall från livsmedelsproducerande djur tas inte emot på Mivas återvinningscentraler. Slaktbiprodukter från djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel (t ex kött, mjölk och ägg) får inte grävas ner. Det ska tas om hand på särskilt sätt. Kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB, 010-490 99 00, för mer information.

 • Kan jag lämna döda djur på återvinningscentralen?

  Nej. Döda djur kan inte lämnas på Mivas återvinningscentraler. Slaktavfall från vilt kan i undantagsfall lämnas på Må återvinningscentral.

  För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt. Materialet ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. Transporten till slutdestinationen måste uppfylla de krav som ställs. Mottagaren måste alltid ha en anläggning som är godkänd eller registrerad eller ha ett särskilt tillstånd av Jordbruksverket för att ta emot den specifika typen döda djur eller slaktbiprodukter.

 • Kan företag besöka Mivas återvinningscentraler?

  Ja, företag kan lämna sitt verksamhetsavfall på alla Mivas återvinningscentraler. Detta under förutsättning att fordonet har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat. För detta betalar företag ett fast enhetspris. Farligt avfall debiteras per kilo enligt prislista. Till skillnad mot privatpersoner ingår det alltså inte i den grundavgift som företag betalar.

  Traktorer och tunga fordon med osorterat eller sorterat avfall hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

 • Kan jag slänga mina förpackningar på Mivas återvinningscentralerna?

  Nej. Tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på närmaste återvinningsstation som Förpackningsinsamlingen, FTI, sköter och ansvarar för.

  I anslutning till Må återvinningscentral finns en återvinningsstation. På alla serviceorter finns återvinningsstationer centralt placerade som kan nyttjas dygnet runt.

 • Kan jag lämna asbest på återvinningscentralen?

  Ja, du kan kostnadsfritt lämna upp till 5 kg avfall innehållande asbest på Må återvinningscentral. Större mängder kan också lämnas, men mot en avgift då det klassas som bygg/rivningsavfall som inte omfattas av taxan för hushållsavfall. Asbestavfall över 5 kg ska därför vägas in och lämnas i anslutning till Må återvinningscentral vardagar kl 7-16.

  Observera att asbestavfall inte kan lämnas på våra övriga återvinningscentraler.

  Tänk på att avfallet alltid ska vara väl inplastat och igentejpat för att undvika damm. Materialet ska vara paketerat med kraftig byggplast. Tejpa igen alla skarvar ordentligt så att paketet blir helt tätt. Använd inte material som till exempel sopsäckar, plastpåsar eller gamla presenningar.

  Asbestavfall över 5 kilo

  Asbetsavfall över 5 kilo kan du lägga på en pall som möjliggör avlastning med traktor. Om inte asbestavfallet får plats på en pall kan du själv bygga ihop två pallar som går att lyfta med traktor. Börja med att först lägga plast på pallen, stapla avfallet ca 50 cm högt. Omslut allt med plast och tejpa alla skarvar så att det blir helt tätt. Se till att ha tillräckligt stor pall så att avfallet inte sticker utanför pallen.

  Vi ber dig kontakta personalen på återvinningscentralen när du lämnar ditt avfall innehållande asbest.

 • Måste allt vara helt och rent som lämnas för återbruk?

  Nej.

  Möbler, heminredning och cyklar som du lämnar för återbruk i Startpunktens mottagning på våra återvinningscentraler behöver inte vara hela. De som deltar i Startpunktens verksamhet, lagar och reparerar i sina ateljéer för att sedan kunna sälja föremålen i Startpunktens återvinningsbutik på Sjögatan 5 i Örnsköldsvik.

  Sport- och friluftsutrustning som du lämnar till Fritidsbanken gås igenom innan den lånas ut. Om något är trasigt repareras det eller lämnas vidare till återvinning efter att eventuella reservdelar tagits tillvara.

  Kläder och hemtextil som du lämnar i Myrorna insamlingscontainer kan även vara trasig, nopprig eller urtvättad. Tänk bara på att förpacka det du lämnar i ihopknutna påsar så att det inte blir blött.

 • Finns det möjlighet att lämna saker för återbruk på Mivas återvinningscentraler?

  Sådant som kan återanvändas av andra

 • Vad kan jag lämna på Mivas återvinningscentraler?

  På våra återvinningscentraler kan du lämna grovavfall, elektronikavfall och farligt avfall.

  På alla återvinningscentraler finns även möjlighet att lämna till återbruk:

  • Möbler, heminredning och cyklar
  • Spor- och fritidsutrustning
  • Kläder, skor, accessoarer och hemtextil
  • Lastpallar (endast Må återvinningscentral)

  Visst avfall kan inte lämnas på återvinningscentralerna i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum. Det gäller asbest, fat med spillolja och okända kemikalier som hänvisas till Må återvinningscentral samt brandsläckare och däck som hänvisas till återförsäljare.

  Sedan finns ett antal avfallsslag som du inte kan lämna på någon av våra återvinningscentraler, exempelvis bilar, sprängämnen, lantbruksplast och läkemedel. Mer om detta finns att läsa nedan och på våra återvinningscentraler.

  Med Lämna själv-kort är det av säkerhetsskäl inte möjligt att lämna farligt avfall och större elavfall. Detta måste lämnas när återvinningscentralen är bemannad.

 • När har återvinningscentralerna öppet?

  Vi har fem återvinningscentraler med olika öppettider. Återvinningscentralerna i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum har öppet en dag varje vecka, kl 13-20. Under vår och höst är öppettiderna utökade.

  Klicka på namnet på återvinningscentralen för att se veckans öppettider för varje enskild återvinningscentral.

 • Vad händer om jag lägger annat än matavfall i det bruna kärlet?

  Det är endast matrester som får läggas i det bruna sopkärlet. För att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem även blanda i tidningspapper, vita och oblekta servetter/hushållspapper eller rivna äggkartonger.

  Många produkter marknadsförs som biologiskt nedbrytbara. Det kan vara allt ifrån kattsand till kläder. Det är svårt att sätta gränser för vad som biologiskt nedbrytbart i samma utsträckning och hastighet som matavfall. Matavfall bryts nämligen ner mycket fort och effektivt. Därför får inte andra biologiskt nedbrytningsbara produkter eller exempelvis plastpåsar läggas i det bruna sopkärlet. Detta riskerar att störa processen i biogasanläggningen dit matavfallet transporteras och behandlas. Plastpåsar och dylikt kan dessutom fastna och förstöra viktig utrustning i biogasanläggningen.

 • Jag har hört att mycket plast inte går till återvinning, stämmer det?

  Plaståtervinning ger stor klimatnytta eftersom förbränningen annars leder till stora koldioxidutsläpp. Trots det återvinns idag bara en tredjedel av alla plastförpackningar i Sverige. En anledning är att många förpackningar innehåller blandningar av plaster som gör att de inte går att återvinna, men också för att vi är dåliga på att sortera ut förpackningarna och slänger dem i soptunnan.

  Det är ändå viktigt att vi lägger alla plastförpackningar till återvinning då tekniken utvecklas och det som inte kan återvinnas idag kanske kan det imorgon.

Hjälpte informationen på sidan dig?