Artikeln publicerades 4 januari 2024

Varför återvinns så lite av de insamlade plastförpackningarna?

Det finns flera anledningar. Till att börja med är det ett stort problem att mer än hälften av plastförpackningarna slängs i vanliga hushållssoporna. Där får de aldrig chansen att återvinnas. Därför är det viktigt att hushållen i högre grad än idag källsorterar sina plastförpackningar.

Det är ännu inte möjligt att återvinna alla olika typer av plastförpackningar, vilket delvis beror på att många har en komplex sammansättning, ofta med flera olika material för att skydda till exempel livsmedel. Men utvecklingen går snabbt och återvinningsanläggningarna utvecklas hela tiden. Så sortera alla dina plastförpackningar – en dag kan allt återvinnas. Branschen har satt upp delmålet att under 2025 återvinna 55 procent av alla plastförpackningar som kommer in i deras system. Det kallas Plastsprånget. Under 2020 var siffran 15,4 procent. Det kommer att hända mycket under de närmaste åren!

Hjälpte informationen på sidan dig?