Artikeln publicerades 4 januari 2024

Vad händer med det insamlade förpackningsmaterialet?

Alla förpackningar som lämnas på återvinningsstationer eller samlas in fastighetsnära transporteras till återvinningsanläggningar, som materialåtervinner så mycket som möjligt av det insamlade materialet. Det som inte går att materialåtervinna går till energiutvinning som ersättning för fossil råvara i industrin.

Hjälpte informationen på sidan dig?