Artikeln publicerades 4 januari 2024

Hur ofta töms behållarna på återvinningsstationerna?

Vår ambition är att entreprenörerna ska tömma behållarna utifrån hur behoven ser ut på respektive station. Vi jobbar kontinuerligt med att se över tömningsfrekvensen för att undvika nedskräpning och överfulla behållare. Vi försöker undvika onödiga transporter och därför är det bra att platta till och vika ihop sina förpackningar. Då blir det plats för fler förpackningar i behållarna och tömningsbilarna behöver inte transportera luft. Via avfallsportalen sopor.nu kan du se när de olika materialslagen töms på just din station.

Hjälpte informationen på sidan dig?