Artikeln publicerades 4 januari 2024

Har Miva ansvar för att städa på återvinningsstationerna?

Ja, i vårt uppdrag ingår att städa runt behållarna och även på intilliggande område, om skräpet kan härledas till återvinningsstationen. Har material eller felaktigt avfall dumpats utanför behållare räcker inte vanlig städning till och det kan vara svårt för städarna att få det med sig. Då måste vi beställa en extra åtgärd av entreprenör som kommer och forslar bort det. Undrar du när vi städar eller tömmer en återvinningsstation? Sök upp stationen i avfallsportalen sopor.nu så får du information om när den senast städades och tömdes samt nästa städ- och tömningstillfälle.

Hjälpte informationen på sidan dig?