Artikeln publicerades 9 oktober 2023

Vem bestämmer avgifterna för vatten, avlopp och sophämtning?

Beslut om avgifter fattas av kommunfullmäktige. Miva lämnar underlag för beslut som bygger på till exempel kostnadsberäkningar och investeringsbehov. Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten- och avloppsnätet och anläggningarna. Vi får inte gå med vinst.

Hjälpte informationen på sidan dig?