Artikeln publicerades 9 oktober 2023

Varför skiljer sig kostnaderna åt i olika kommuner?

Förutsättningarna för att leverera dricksvatten och rena avlopp ser olika ut beroende på exempelvis geografi och investeringsbehov. I Örnsköldsvik är priset på vatten något högre än genomsnittet i svenska kommuner. Orsaken är vår till ytan stora kommun, i kombination med vår kuperade terräng som kräver långa ledningar och många anläggningar. Vi har fler meter ledning och fler anläggningar per invånare än genomsnittet, men samma krav på underhåll och leverans. Vårt dricksvatten kostar bara 10 öre per liter. Då ingår även rening av avloppsvatten.

Hjälpte informationen på sidan dig?