Artikeln publicerades 9 oktober 2023

Hur fungerar avgifterna?

Vatten- och avfallsverksamheten är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Avgiften som alla kunder betalar kallas taxa och bygger på självkostnadsprincipen.

Hjälpte informationen på sidan dig?