Denna sida är riktad till företagskunder

Artikeln publicerades 30 juni 2023

Varför införs ett nytt system för att lämna verksamhetsavfall?

Vi vill erbjuda en betallösning som är enkel och som underlättar för våra företagskunder att besöka oss på rätt sätt.

Alla som använder återvinningscentralerna ska betala för att finansiera dem eftersom verksamheten inte är skattefinansierad. Hus­hållen gör det via avfallstaxan för privatpersoner där kostnader för både hushållsavfall och grovsopor ingår. I avfallstaxan för företag ingår däremot inte användningen av återvinnings­centraler. Där­för är det viktigt med en betalningsmodell som är rättvis och som finansierar kost­naderna för mottagning, hantering och behandling av det avfall som före­tag lämnar på återvin­ningscentralen.

Med det nya systemet blir företagens besök med lätt lastbil enklare då besöket regi­streras och debiteras helt automatiskt. Fler fördelar är att företag enklare kan ta betalt för sina av­fallskostnader eftersom de kan redovisas för deras kunder. Vi tror också att många företag bättre planerar sina besök och samlar ihop mer avfall inför varje besök. Det innebär färre transporter och en minskad miljöbelastning. Dessutom blir det mindre trängsel och gör att besöket på återvinningscentralen går fortare.

Hjälpte informationen på sidan dig?