Denna sida är riktad till företagskunder

Artikeln publicerades 30 juni 2023

Vad betalar jag för?

Alla som använder återvinningscentralerna behöver betala för att finansiera dem eftersom verksamheten inte är skattefinansierad. Hushållen gör det via avfallstaxan för privatpersoner där kostnader för både hushållsavfall och grovsopor ingår. I avfallstaxan för företag ingår däremot inte användningen av återvinningscentraler. Där­för är det viktigt med en betalningsmodell som är rättvis och som finansierar kostnaderna för mottagning, hantering och behandling av det avfall som före­tag lämnar på återvinnings­centralen.

Hjälpte informationen på sidan dig?