Denna sida är riktad till företagskunder

Artikeln publicerades 30 juni 2023

Kan jag lämna enbart farligt avfall?

Ja, men däremot måste du göra en manuell registrering via företagsbommen och ta kontakt med vår personal. Det beror på att vi behöver väga detta avfall som debiteras enligt en särskild prislista. Verk­samheter är även skyldiga att rapportera in uppgifter om farligt avfall som företaget hanterar till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det innebär bland annat att ni behöver lämna ett ifyllt transportdokument när ni lämnar farligt avfall hos oss.

Hjälpte informationen på sidan dig?