Artikeln publicerades 13 mars 2023

Hur mäter ni mängden ätbar mat som finns i avfallet?

Genom så kallade plockanalyser kan vi mäta mängden ätbar mat i avfallet. Plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd avfall från gröna och/eller bruna sopkärl plockas ut och sorteras. Avfallet undersöks och ger oss ett genomsnittligt värde på hur mycket ätbar bar som kastas bland avfallet.

Hjälpte informationen på sidan dig?