Artikeln publicerades 14 januari 2022

Vilken teknisk lösning blir det för avloppet?

I stort sett alla fastigheter kommer att anslutas med hjälp av tekniken lätt tryckavlopp (LTA). Det innebär att en fastighetspumpstation med pump ska grävas ned på din fastighet. Pumpstationen ingår i anläggningsavgiften och levereras av Miva. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att gräva ned fastighetspumpstationen och koppla in el till den. Med hjälp av pumpstationen pumpas ditt spillvatten vidare till det allmänna ledningsnätet och vidare till avloppsreningsverket.

Hjälpte informationen på sidan dig?