Artikeln publicerades 14 januari 2022

Vad innebär ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp?

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt avgränsat område där kommunfullmäktige beslutat att en eller flera allmänna vattentjänster ska tillhandahållas. De allmänna vattentjänsterna är vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten.

Hjälpte informationen på sidan dig?