Artikeln publicerades 14 januari 2022

Mitt enskilda avlopp fungerar bra, behöver jag ansluta fastigheten till det kommunala nätet?

Du behöver betala anläggningsavgift för spillvatten även om du har en fungerande avloppslösning.

Den faktiska anslutningen råder inte Miva över utan det är kommunen som beslutar om anslutning om det inte görs frivilligt. Rättspraxis visar att fastighetens avloppshantering inte går att lösa bättre via en enskild anläggning än en allmän avloppsanläggning.

Hjälpte informationen på sidan dig?