Artikeln publicerades 14 januari 2022

Kan jag få ersättning för onyttigbliven anläggning?

När kommunalt vatten och avlopp byggs ut kan nyttan av de enskilda anläggningarna upphöra eller väsentligt minska. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning för kostnader du haft för att köpa och installera en enskild anläggning. Det går att ansöka om ersättning först när du fått faktura på anläggningsavgiften.

Ersättning för onyttigbliven avloppsanläggning

Då kommunalt avlopp byggs ut ska de enskilda avloppsanläggningarna inte längre användas. Din nuvarande anläggning blir då onyttig.

 • Anläggningen får inte vara äldre än 10 år och ska vara godkänd av Örnsköldsviks kommun, Miljö- och hälsoenheten.
 • Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa kvitton. Saknas kvitto används en schablon.
 • Avdrag på värdet görs med 10 procent för varje påbörjat år sedan installationen.
 • Om anläggningen anlagts efter det att kommunfullmäktige beslutat om utökning av verksamhetsområde har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning.
 • Ersättningen motsvarar maximalt spillvattnets del i anläggningsavgiften.

Ersättning för onyttigbliven vattenanläggning

 • Anläggningen får inte vara äldre än 20 år.
 • Vattenkvaliteten ska uppfylla Livsmedelsverkets riktvärden för enskild vattenförsörjning.
 • Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa kvitton. Saknas kvitto gör Miva en bedömning.
 • Avdrag på värdet görs med 5 procent för varje påbörjat år sedan installationen.
 • Om anläggningen anlagts efter det att kommunfullmäktige beslutat om utökning av verksamhetsområde har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning.
 • Ersättningen motsvarar maximalt vattnets del i anläggningsavgiften.

Du får inte ersättning om du först ansökt om att behålla eget vatten och vid ett senare tillfälle önskar ansluta dig till kommunalt vatten.

Hjälpte informationen på sidan dig?