Artikeln publicerades 14 januari 2022

Kan jag få ersättning för den enskilda vattenanläggning som jag investerat i?


När kommunalt va byggs ut kan nyttan av de enskilda anläggningarna upphöra eller väsentligt minska. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning för kostnader du haft för att köpa och installera en enskild vattenanläggning.

Du får inte ersättning om du först ansökt om att inte behöva ansluta till kommunalt vatten och vid ett senare tillfälle önskar ansluta dig till kommunalt vatten.

  • Anläggningen får inte vara äldre än 20 år.
  • Vattenkvaliteten ska uppfylla riktvärden enligt Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning.
  • Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa kvitton. Saknas kvitto gör Miva en bedömning.
  • För fastställande av ersättningens storlek tillämpas rak avskrivning om 20 år.
  • Om anläggningen anlagts efter det att kommunfullmäktige beslutat om utökning av verksamhetsområde har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning.
Hjälpte informationen på sidan dig?