Artikeln publicerades 14 januari 2022

Kan jag få ersättning för den enskilda avloppsanläggning som jag investerat i?

Då kommunalt va byggs ut ska de enskilda avloppsanläggningarna inte längre användas. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning för kostnader du haft för att köpa och installera en enskild avloppsanläggning.

  • Anläggningen får inte vara äldre än 10 år och ska vara godkänd av Örnsköldsviks kommun, Miljö- och hälsoenheten.
  • Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa kvitton. Saknas kvitto används en schablon.
  • För fastställande av ersättningens storlek tillämpas rak avskrivning om 10 år.
  • Om anläggningen anlagts efter det att kommunfullmäktige beslutat om utökning av verksamhetsområde har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning.
Hjälpte informationen på sidan dig?