Artikeln publicerades 14 januari 2022

Jag har svårt att betala anläggningsavgiften, hur gör jag?

Om du som fastighetsägare inte kan finansiera avgiften finns det möjlighet att ansöka om va-lån hos Miva. För att Miva ska kunna godkänna ett lån ska fastighetsägaren skriftligt kunna visa att annan finansieringsform, till exempel banklån, inte är möjlig och att godtagbar säkerhet finns. Återbetalning av lånet fördelas under en viss tid, längst tio år. Räntesatsen uppgår till aktuell referensränta +2 procentenheter. Referensränta fastställs av Riksbanken två gånger per år. Va-lån kan inte ges vid nybyggnation.

Hjälpte informationen på sidan dig?