Artikeln publicerades 14 januari 2022

Jag har svårt att betala anläggningsavgiften, hur gör jag?

Om du som fastighetsägare inte kan finansiera anläggningsavgiften finns det möjlighet att ansöka om VA-lån hos Miva. För att Miva ska kunna godkänna ett lån ska du skriftligt kunna visa att annan finansieringsform, till exempel banklån, inte är möjlig och att godtagbar säkerhet finns. Lånet ska återbetalas inom tio år och räntan baseras på aktuell referensränta +2 procentenheter. Referensränta fastställs av Riksbanken två gånger per år. VA-lån ges inte vid nybyggnation.

Det kan också finnas möjlighet att få kortare anstånd eller att lägga upp en avbetalningsplan för anläggningsavgiften på högst sex månader. Kontakta vår kundservice om du har frågor.

Hjälpte informationen på sidan dig?