Artikeln publicerades 14 januari 2022

Hur många utbildas för Lämna själv-kort vid varje tillfälle?

Vi släpper 20 utbildningsplatser per tillfälle. Om det blir för få anmälda deltagare kommer utbildningstillfället att ställas in, vilket meddelas de som hunnit boka en plats.

Hjälpte informationen på sidan dig?