Artikeln publicerades 30 november 2021

Vilka avgifter finns i anläggningsavgiften?

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta fastigheten till vatten och avlopp. Anläggningsavgiften ska täcka Mivas kostnader för att ordna den allmänna dricksvatten- och avloppsanläggningen.

Tomtyteavgift – tomtytan i kvadratmeter.
Bostadsenhetsavgift – antal lägenheter/bostadsenheter.
Förbindelsepunktsavgift – upprättande av förbindelsepunkt.
Servisavgift – antalet vattentjänster som ansluts.

Hjälpte informationen på sidan dig?