Artikeln publicerades 30 november 2021

Varför höjs anläggningsavgiften just nu?

Anledningen till att anläggningsavgiften höjs just nu är kommunens beslut att kommunalt vatten och avlopp av hälso- och miljöskäl ska byggas ut till fler områden. Det ökar kraftigt Mivas kostnader. Anläggningsavgiften behöver anpassas till en nivå som täcker kostnaderna för utbyggnaden.

Vattentjänstlagen ger inte utrymme för att buffra medel för kommande investeringar vid utbyggnad av anläggningen till nya kunder. Vi kan alltså inte höja för tidigt.

Mivas styrelse fattade redan år 2020 beslut om att höja anläggningsavgiften till 2021 och 2022 för att hamna på en nivå som håller under första utbyggnadsområdet. Utöver de fastigheter som finns i utbyggnadsområdena har Miva cirka 27 nyanslutningar per år, varav cirka hälften är villakunder.

Hjälpte informationen på sidan dig?