Artikeln publicerades 30 november 2021

Varför behövs en tomtyteavgift?

Anläggningsavgiften innehåller en tomtyteavgift. Det är en princip för fördelning av va-huvudmannens kostnader vid nyanslutning. Ju större fastighet, desto större är kostnaden rent generellt för ledningsdragning till fastigheten. Men det handlar inte om exakt rättvisa för varje enskild fastighet utan rättvisan och skäligheten är på en kollektiv nivå.

Tomtyteavgiften är branschstandard och anpassad för att följa vattentjänstlagen. Tomtyteavgiften används i en stor del av landets kommuner.

Hjälpte informationen på sidan dig?