Artikeln publicerades 30 november 2021

Varför behövs en ny taxemodell?

Örnsköldsviks kommun har idag en taxekonstruktion som antogs 1972 och som med smärre justeringar gällt sedan dess. Vi har under en längre tid haft behov att uppdatera vår va-taxa för att anpassa den till både regelverk och branschstandard, men det är ett omfattande arbete. Vi har under det senaste året arbetat fram ett förslag på modell för anläggningsavgift som beslutades av kommunfullmäktige i november 2021. Under 2022 kommer brukningsavgiften att ses över.

Hjälpte informationen på sidan dig?