Artikeln publicerades 30 november 2021

Vad ingår i anläggningsavgiften?

Anläggningsavgiften ska täcka fastighetens andel i utbyggnaden av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Hur långt det är till befintligt va-nät påverkar inte anläggningsavgiften eftersom den inte finansierar överföringsledningarna. Tillgång till reningsverk, vattenverk och så vidare finansieras av brukningsavgiften och påverkar inte heller anläggningsavgiften.

Hjälpte informationen på sidan dig?