Artikeln publicerades 30 november 2021

Hur finansieras utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp?

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att ordna en allmän vatten- och avloppsanläggning.

Det finns inget lagkrav på att anläggningsavgiften ska täcka va-utbyggnaden till 100 procent utan kommunen kan själv välja hur stor andel av kostnaden som ska tas genom anläggningsavgifter. I kommande utbyggnadsområden föreslås 40 procent av kostnaden täckas av anläggningsavgiften och resten betalas via brukningsavgiften av alla som är anslutna till kommunalt va. På grund av att områdena har stora fastigheter och finns i kustnära och bergig miljö är kostnaden per fastighet hög. Denna modell föreslås för att anläggningsavgifterna ska kunna hållas på en rimlig nivå och bidra till en fortsatt tillväxt i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?