Artikeln publicerades 5 september 2019

Vad klassas inte som grovavfall?

Grovavfall är skrymmande avfall som inte ryms i ditt sopkärl. Fyllda säckar räknas inte som grovavfall.

Visst grovavfall kan du inte beställa hämtning av, utan det måste lämnas till någon av våra återvinningscentraler. Sådant grovavfall är:

  • Handfat, badkar, toalettstolar, värmepannor, värmepumpar, stuprör, radiatorer, heltäckningsmattor och fasta garderober (och annat avfall från rivning, ombyggnad och reparationer).
  • Trädgårdsavfall, jord och sten.
  • Bilar, bildelar och maskiner.
  • Avfall från kontor, handel, hantverk och liknande.
Hjälpte informationen på sidan dig?