Artikeln publicerades 3 september 2019

Vad händer om min plats för vattenmätaren inte är godkänd?

Vid första besöket besiktigar vi vattenmätarplatsen. Om mätarplatsen inte uppfyller kraven och vi inte kan genomföra bytet bokar vi om till en ny tid för byte längre fram. Du får information om vad du behöver åtgärda inför bytet. Om du inte åtgärdat bristerna vid tiden för det nya besöket tar vi ut en avgift för förgävesbesök.

Hjälpte informationen på sidan dig?