Artikeln publicerades 3 september 2019

Kostar det pengar att anmäla och ansöka om tillstånd för verksamhet inom ett vattenskyddsområde?

Ja. Kostnaden tas ut av den myndighet som ska pröva anmälan eller tillstånd. Det kommer antingen att bli länsstyrelsen eller kommunen som anmälan eller ansökan ska skickas till. Myndigheten bestämmer hur hög avgiften ska vara för att täcka kostnaden för deras handläggning.

I EU:s miljövårdsarbete gäller principen att förorenaren ska betala. Alla är skyldiga att ansvara för sina föroreningar och sina risker på egen bekostnad. Det har kommit frågor om va-kollektivet ska stå kostnaden för anmälan och tillstånd. Enligt vattentjänstlagen bedömer vi inte att det är en så kallad nödvändig kostnad som kan läggas på va-taxan och kollektivet.

Hjälpte informationen på sidan dig?