Artikeln publicerades 3 september 2019

Kan jag få ersättning om jag inte längre kan använda min fastighet som tidigare inom ett vattenskyddsområde?

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har du enligt lag rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Enligt praxis ställs dock höga krav för att man ska anses berättigad till ersättning. Allmän aktsamhet och hänsyn som ändå måste uppfyllas ger inte rätt till någon ersättning. Om du anser att vattenskyddsområdet leder till avsevärt försvårande av pågående förhållanden så anmäler du detta till Mark- och miljödomstolen. De prövar ärendet och beslutar om du har rätt till ersättning från va-kollektivet.

Hjälpte informationen på sidan dig?